Pogoji poslovanja

Pogoji poslovanja

Ti pogoji opisujejo pravila in predpise za uporabo spletnega mesta avtopralnica-maribor.si.

Z dostopom do tega spletnega mesta predpostavljamo, da v celoti sprejemate te pogoje. Ne uporabljajte še naprej spletnega mesta avtopralnica-maribor.si, če ne sprejmete vseh pogojev, navedenih na tej strani.

Naslednja terminologija velja za te pogoje in pogoje zasebnosti.

 • “Naročnik”, “Vi” in “Vaš” se nanašajo na vas, osebo, ki dostopa do te spletne strani in sprejema družbene pogoje in pogoje.
 • “Podjetje”, “Sebi”, “Mi”, “Naši” in “Nas” se nanašajo na naše podjetje.
 • “Stranka”, “pogodbenice” ali “nas” se nanašajo na stranko in nas same, bodisi na stranko bodisi nase.

Vsaka uporaba zgornje terminologije ali drugih besed v ednini, množini, velikih začetnicah in / ali on / ona ali oni se šteje za zamenljivo in se torej nanaša na isto.

Rezervacija

Na spletni strani imamo omogočene rezervacije, za katere zbiramo vaše podatke.

Plačila

Pri nas imamo omogočena dva načina plačila. Izbirate lahko med možnostjo preko bančnega nakazila ali preko Paypala.

Intelektualna lastnina

Če ni drugače določeno, ima avtopralnica-maribor.si in / ali dajalci licence pravice intelektualne lastnine za ves material na avtopralnica-maribor.si. Vse pravice intelektualne lastnine so pridržane. Strani iz spletne strani si lahko ogledate in / ali jih natisnete za svojo osebno uporabo ob upoštevanju omejitev, določenih v teh pogojih.

Ni pa dovoljeno:

 • Objavljati gradiva s link spletne strani,
 • Prodaja, izposoja ali podlicenciranje materiala s spletne strani ali
 • Reproduciranje, podvajanje ali kopiranje gradiva s spletne strani,
 • Prerazporejati vsebino s spletnega mesta avtopralnica-maribor.si (razen, če je vsebina posebej izdelana za ponovno distribucijo).

Pridrževanje pravic

Pridržujemo si pravico, da kadarkoli in po lastni presoji zahtevamo, da odstranite vse povezave ali katero koli določeno povezavo do našega spletnega mesta. Strinjate se, da boste na takšno zahtevo takoj odstranili vse povezave do našega spletnega mesta. Prav tako si pridržujemo pravico, da kadar koli spremenimo te pogoje in svojo politiko povezovanja. Če nadaljujete na povezavo do našega spletnega mesta, se strinjate, da boste zavezani in upoštevali te povezovalne pogoje.

Odstranitev povezav z našega spletnega mesta

Če na naši spletni strani najdete kakršno koli povezavo ali katero koli povezano spletno mesto, ki je iz katerega koli razloga nasprotujoče, nas lahko o tem kontaktirate. Upoštevali bomo zahteve za odstranitev povezav, vendar ne bomo imeli nobene obveznosti do tega in ne bomo neposredno odgovorili na vas.

Čeprav si prizadevamo zagotoviti, da so podatki na tej spletni strani pravilni, ne jamčimo za njihovo popolnost ali točnost; prav tako se ne zavezujemo, da bomo zagotovili, da bo spletno mesto ostalo na voljo, ali da je gradivo na spletnem mestu posodobljeno.

Izjava o omejitvi odgovornosti

V največji možni meri, ki jo dovoljuje veljavna zakonodaja, izključujemo vsa zastopanja, garancije in pogoje, povezane z našo spletno stranjo in uporabo tega spletnega mesta (vključno brez kakršnih koli omejitev, ki jih nalaga zakon glede zadovoljive kakovosti, primernosti za namen in / ali uporaba razumne nege in spretnosti). Nobena določba o omejitvi odgovornosti ne bo:

 • omejila ali izključila naše ali vaše odgovornosti za smrt ali telesno poškodbo, ki je posledica malomarnosti;
 • omejiti ali izključiti našo ali vašo odgovornost za goljufijo ali lažno napačno predstavitev;
 • na kakršen koli način omejite katero koli od naših obveznosti, ki ni dovoljena z veljavno zakonodajo;
 • ali izključite katero koli od naših ali vaših obveznosti, ki po veljavni zakonodaji morda niso izključene.

Omejitve in izključitve odgovornosti, določene v tem oddelku in drugje v tej izjavi o omejitvi odgovornosti: (a) veljajo v prejšnjem odstavku; in (b) urejajo vse obveznosti, ki izhajajo iz izjave o odpovedi odgovornosti ali v zvezi s predmetom te izjave o odpovedi odgovornosti, vključno z obveznostmi, ki izhajajo iz pogodbe, v deliktu (vključno z malomarnostjo) in zaradi kršitve zakonske dolžnosti.

V kolikor bomo spletno mesto ter informacije in storitve na spletni strani zagotavljali brezplačno, ne bomo odgovorni za kakršno koli izgubo ali škodo kakršne koli narave.

Kontaktirajte nas

Če imate kakršna koli vprašanja glede katerega koli od naših pogojev, nas kontaktirajte.